DE KEMPEN VANUIT DE LUCHT

Prijsaanvraag fotobestanden

Stuur een e-mail met vermelding van de foto's waarvoor u een offerte wenst en waarvoor u deze wenst te gebruiken.

De fotobestanden die we afleveren zijn hoge resolutiebestanden in het formaat van uw keuze: JPG, RAW of TIFF

Factuur
De factuur voor aankoop van fotobestanden wordt opgemaakt door:
REVOM bvba, Prof. Devochtstraat 72, B 2300 Turnhout
BE 0447.961.242 - RPR Turnhout


Gratis foto's ?

Wij zijn gestopt met het gratis ter beschikking stellen van fotobestanden voor welke doeleinden dan ook.
Wel is toegestaan om een foto in klein formaat - grootste zijde maximum 200 pixels - in een website op te nemen mits
klikbare link naar de originele foto en goed leesbare toevoeging van volgende vermelding inclusief de onderliggende link:
'Foto Ludo Verhoeven'

CONTACT

Ludo Verhoeven - REVOM bvba
Tel: 0032 (0)475 629852
E-mailcontact
REVOM bvba - Prof. Devochtstraat 72 - B 2300 Turnhout

BTW BE 0447.961.242 - RPR Turnhout
Bankrelation ABK BANK ANTWERPEN
Rekening - Compte - Konto - Account
SEPA-IBAN: BE88 1113 0179 0841  -  BIC: ABERBE22

www.dekempenvanuitdelucht.be

Alle beeldmateriaal & WebSite 2008-2016 Ludo Verhoeven